626 520 614

Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB www.deliciademel.com 

I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:
Josep Ruaix Fuentes, proveït amb NIF 77737862R (d’ara endavant identificat per la marca comercial registrada DELÍCIA DE MEL) i adreça al Camí del Grau, 3 , 08275 Calders (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina web de: www.deliciademel.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’objecte de les condicions: El lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web:
• L’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).
DELÍCIA DE MEL es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment DELÍCIA DE MEL pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.
L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’usuari.

L’Usuari
L’accés, la navegació i ús del lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i DELÍCIA DE MEL, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per el que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.
El lloc web de www.deliciademel.com proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per DELÍCIA DE MEL sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per DELÍCIA DE MEL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificar de forma immediata a DELÍCIA DE MEL sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
DELÍCIA DE MEL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, DELÍCIA DE MEL no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.
El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre DELÍCIA DE MEL i l’Usuari.
L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de www.deliciademel.com no es dirigeix a menors d’edat. DELÍCIA DE MEL declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. DELÍCIA DE MEL no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint DELÍCIA DE MEL cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
DELÍCIA DE MEL no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis. DELÍCIA DE MEL farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas DELÍCIA DE MEL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
DELÍCIA DE MEL tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el lloc web de www.deliciademel.com posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .
DELÍCIA DE MEL no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
DELÍCIA DE MEL en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats. DELÍCIA DE MEL no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per DELÍCIA DE MEL i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.
L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al lloc web de www.deliciademel.com haurà de saber que:
No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o serveis del lloc web sense autorització expressa de DELÍCIA DE MEL.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de www.deliciademel.com, ni sobre els Continguts i / o Serveis d’aquest.
A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de DELÍCIA DE MEL.
L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre DELÍCIA DE MEL i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de DELÍCIA DE MEL dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
DELÍCIA DE MEL per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DELÍCIA DE MEL. L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de DELÍCIA DE MEL. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a DELÍCIA DE MEL a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL de aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
DELÍCIA DE MEL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i DELÍCIA DE MEL es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i / o ús del lloc web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre DELÍCIA DE MEL i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.
Per resoldre qualsevol conflicte o discrepància que pugui sorgir en la interpretació i / o compliment de qualsevol operació de compravenda, ambdues parts es comprometen a dirimir les seves diferències en cas de litigi en els tribunals de major proximitat a la seu social de DELÍCIA DE MEL.

Queixes i reclamacions
L’usuari pot fer arribar les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar. A més, DELÍCIA DE MEL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).
Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre DELÍCIA DE MEL i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Per tant, podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

0
  0
  Cistella
  Cistella buidaTornar a la botiga
   Calculate Shipping
   En què et puc ajudar?